« » – . !5(65) 2014 .,

:

8. Ż: . , .

10.

14. . , .

20. .

22. . ʻ

24. HAUSHERR HBM 160. HBM 160 HAUSHERR .

26. . .

30. Ж 0,2 / Au.

31. .

32. : 2013 . 2013 13,6. , , 8%.

38. .